Menu
1 Z 1 0 řidičů zastaví u dopravní nehody
1 Z 1 0 řidičů zastaví u dopravní nehody

Nezastavit u dopravní nehody? To není jen trestný čin, ale především obyčejná lidská bezohlednost. Bezohlednost, která stojí ročně desítky životů na našich silnicích. Při včasné pomoci totiž každá sekunda může tvořit rozdíl mezi životem a smrtí. Přitom stačí jen nebýt lhostejný. Nemějte strach zastavit! A když věnujete pár minut následujícímu desateru, může to někomu jednou zachránit život.

Desatero

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
1
0
1 0

Zastavte!

Vypněte motor a zabezpečte místo dopravní nehody výstražnými světly nebo umístěním výstražného trojúhelníku - zapněte varovné blinkry a svůj vůz odstavte tak, aby netvořil překážku silničního provozu.

Nevhodně odstavené a neviditelné vozidlo zachránce by mohlo být příčinou další kolize.

1 Vypni motor

2 Zapni výstražná světla

3 Netvoř další překážku na vozovce

Pamatujte na bezpečnost!

Vždy si oblékněte reflexní vestu. Další řidiči vás mohou přehlédnout, proto buďte při zajišťování dopravní nehody maximálně opatrní. Současně pamatujeme i na bezpečí svých případných spolucestujících.

1 Oblékni si reflexní vestu

2 Chovej se obezřetně

3 Na vozovce buď ve střehu

Informace! Zjistěte situaci nehody!

Přesvědčte se, jestli nepotřebuje někdo vaši pomoc. Než se pustíte do záchranářských aktivit, měli byste provést letmou obhlídku místa nehody a posoudit její závažnost, počet zraněných osob a povahu jejich zranění.

Samozřejmě je třeba posoudit i to, nakolik havarované vozidlo (případně další předměty) mohou ohrozit bezpečnost silničního provozu. Především je třeba důkladně zkontrolovat, kolik lidí utrpělo zranění a nakolik jsou vážná.

1 Obhlédni místo nehody

2 Posuď závažnost zranění

3 Spočítej zraněné osoby

Zůstat v autě není bezpečné!

Pokud jsou všichni účastníci nehody při vědomí, komunikují a mohou se hýbat, měli by opustit auto a přesunout se mimo silnici (ideálně za svodidla apod.). Není bezpečné zůstat v autě, protože může dojít k další kolizi s odstavenými a havarovanými vozidly.

1 Může přijít další kolize!

2 I posádka tvého auta musí vystoupit

3 Jednej rychle

Volejte tísňovou linku!

V zásadě můžeme volit mezi dvěma telefonními čísly – 155 (dispečink Zdravotnické záchranné služby) a 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání).

První číslo lze na území ČR považovat za číslo první volby. Tam voláme v případě úrazu nebo jiných vážných zdravotních komplikací. Včasné nahlášení nehody sníží počty obětí a zvýší jejich šanci na přežití.

1 Každá sekunda rozhoduje

2 Zachovej klid

3 Koncentruj se na rozhovor

Rozvahu! Zůstaňte klidní!

Když budete volat na tísňovou linku, snažte se zachovat chladnou hlavu, budou totiž od vás potřebovat informace. Snažte se ještě před zavoláním si připravit odpovědi na otázky:

Operátor vaše informace vyhodnotí a vyšle na místo nehody další záchranné složky, pokud bude potřeba pomoci s vyproštěním osob, hasiče v případě úniku pohonných hmot a policii, která bude nehodu vyšetřovat.

1 Místo nehody

(snažte se vyhledat záchytné body, např. neobvyklé budovy apod.) či číslo lampy veřejného osvětlení

2 Popis nehody

3 Počet zraněných,

jejich přibližný věk a stav vědomí

Zůstaňte na příjmu!

Do příjezdu pomoci musíme být pořád na příjmu. Zásadní chybou by bylo odložit či dokonce vypnout telefon. Nesmíme opomenout uvést, pokud ke zraněným není přístup (např. jsou zaklíněni ve vozidle či se nacházejí pod ním).

Společně se záchrankou tak může na místo neštěstí vyrazit i technická pomoc. Bez její asistence nebudou moci zdravotníci účinně zasáhnout.

1 Nikdy nepokládej telefon

2 Je ke zraněným přístup?

3 Je nutný příjezd hasičů?

První pomoc!

Vyprostit nebo nevyprostit zaklíněného zraněného? Často volba mezi životem a smrtí. Zraněným musíte poskytnout základní první pomoc. Zůstaňte v kontaktu s operátorem záchranné služby, který vám poradí, co dělat a pomůže vám celou situaci zvládnout.

1 Následuj rady operátora

2 Jednej s rozvahou

3 Neměj strach!

Svědci nehody.

Pokud je to možné, zkuste do příjezdu policie zajistit svědky nehody nebo údaje, které by pomohly při vyšetřování. Každá informace v tomto ohledu bude velice důležitá. Mohou vést k dopadení viníka, nebo budou cenným pomocníkem pro nahlášení pojistných událostí.

1 Najdi svědky

2 Musíš vyčkat příjezdu policie

3 Zranění jsou stále důležitejší

Nikdy neodjíždějte!

I když se vás nehoda přímo netýká, nikdy od ní neodjíždějte! Vaše pomoc může zachránit lidský život a svědectví objasnit okolnosti nehody a vyšetřit ji. Na místě nehody je třeba setrvat až do příjezdu policie, případně zdravotnické záchranné služby či hasičů.

A ještě jedna rada na závěr. Zachránce by neměl bezprostředně po příjezdu odborné pomoci sedat za volant. Bezprostřední setkání s následky nehody, byť jen v roli nezúčastněného řidiče, je přece jen silně stresující zážitek.

1 Vždy vyčkej příjezdu pomoci

2 Buď nápomocen při vyšetřování

3 Než opět usedneš za volant, odpočiň si

Test

Jakým způsobem zastavím u dopravní nehody?
Musím na sobě mít při zastavení u nehody vždy reflexní vestu?
Co udělám jako první na místě nehody?
Pokud jsou všichni účastníci nehody při vědomí, komunikují a mohou se hýbat:
Jaké je primární číslo tísňové linky?
Když přesně netuším, kde se nehoda stala:
Pokud je na místě více zraněných, nejdříve pomohu:
Když jsem nikdy v životě neabsolvoval kurz první pomoci:
Pokud mi postižení řeknou, že jsou v pořádku a mou pomoc nepotřebují:
Když už jsem udělal na místě vše nutné:
A Co nejrychleji vystoupím z auta a běžím se podívat co se stalo, kolik je na místě zraněných a hned volám tísňovou linku.
B Čas rozhoduje. Přibrzdím okamžitě vedle místa nehody a hned kontroluji místo nehody.
C Zastavím bezpečně u místa nehody tak, abych nevyčníval do vozovky, zapnu výstražná světla či umístím výstražný trojúhelník a až teprve pak se vydávám k postiženým.
A Ano, ale jen pokud jí najdu ve svém vozidle do 15 sekund.
B Ne, co nejrychleji se musím dostat na místo nehody.
C Ano, v každém případě.
A Okamžitě volám tísňovou linku.
B Zjistím situaci nehody, její charakter, počet zraněných, závažnost jejich zranění a až potom volám tísňovou linku.
C Neprodleně začínám s první pomocí, následně volám na tísňovou linku.
A Ponechám je uvnitř vozidla, aby měli tepelný komfort než přijedou záchranné složky a jdu je vyhlížet.
B V bezpečí jejich vozidla se je snažím utišit a ošetřit jejich drobná zranění.
C Neprodleně se je snažím dostat do bezpečí mimo vozovku.
A 112
B 155
C Není mezi nimi rozdíl.
A Nezáleží na tom, záchranné složky si mě najdou dle mého telefonu.
B Zkusím se zeptat nejméně zraněného účastníka nehody - každá informace je prospěšná.
C Pokud jsem v obci, dívám se na sloup veřejného osvětlení kde naleznu unikátní kód mé polohy, pokud na dálnici, uvidím na jakém kilometru se zrovna nacházím u svodidel i u značek.
A Dítěti a ženám
B Nezáleží na tom, každá pomoc na místě je důležitá
C Tomu, koho označí za nejdůležitejšího operátor na tísňové lince.
A Mohl bych zraněnému ještě více ublížit a raději vyčkávám na příjezd první pomoci.
B Je nelegální člověka ošetřovat, když za sebou nemám kurz.
C Každá i neobratná pomoc se v této situaci považuje za prospěšnou.
A Raději odjíždím abych nebránil ještě více silničnímu provozu a nezpůsobil tak ještě větší nehodu.
B Místo nehody si alespoň vyfotím na telefon abych měl zpětně důkaz, že lidi byli opravdu v pořádku.
C Zeptám se jich na pomoc opakovaně a při jakémkoliv podezření na šokový stav postižených začínám jednat.
A Mohu klidně odjet, víc pomoci již nemohu.
B Pokud mám čas, je lepší vyčkat do příjezdu záchranných složek.
C V každém případě musím vždy vyčkat příjezdu záchranných složek.
Zavřít

One man show foundation

1/10 - číslo, které symbolizuje neveselou silniční statistiku poslední doby v České republice. Statistiku, podle které pouze jeden člověk z deseti zastaví u dopravní nehody. Projekt 1/10 nadace ONEMANSHOW Foundation si klade za cíl prolomit tabu kolem dopravních nehod a ukázat široké veřejnosti, že zastavit u nehody a pomoci v případě nouze je přirozené - a především doopravdy potřeba! Rádi bychom, aby se číslo 1/10 okamžitě vybavilo každému, kdo se objeví u dopravní nehody a přimělo ho se v těch několika kritických vteřinách rozhodnout správně. Chtěli jsme divákům ukázat realitu a emoce spojené s dopravní nehodou a dát jim příklad, jak se v takové situaci zachovat - a to v podobě nejvlivnějšího influencera u nás. Neskutečně si vážíme všech, kdo se s námi do celého projektu zapojili i každého, kdo se nikdy nepozastavil nad tím, že zastavit má smysl!

Ministerstvo dopravy & Besip

Vážíme si podpory a důvěry, kterou jsme nalezli u Ministerstva dopravy a organizace BESIP, kteří spolu s námi stojí za celým projektem a kampaň 1/10 oficiálně zaštítili. Pokud společně zachráníme alespoň jeden lidský život, stálo to za to.

Český Červený Kříž

Děkujeme organizaci Český Červený kříž za poskytnutí 110 kurzů první pomoci zdarma a také za oficiální záštitu celého projektu 1/10. Červený kříž také nyní všem dalším zájemcům o kurz první pomoc poskytuje slevu 110,- Kč až do konce roku 2018 s použitím slevového kódu “OMS”.

Jsme vděční, že tak spolu s námi pomáhá zvyšovat povědomí o tom, jak se zachovat v krizové situaci na silnici.

Hasičský záchranný sbor ČR

Děkujeme psychologické službě Hasičského záchranného sboru ČR za odborné podněty a komentář k dílu One Man Show Leoš Mareš 1/10.

#zastaviljsem

Zastavte a zapojte se!

Ať už jste někomu pomohli vy sami, někdo pomohl vám či vašim blízkým, nebo jen chcete celé myšlence 1/10 vyjádřit podporu - nasdílejte svůj příběh jako fotku nebo video na Instagram a přidejte #ZASTAVILJSEM

Z natáčení OMS 1/10 #cizized #omscrew #omsgang #onemanshow #oms #omsbasecamp #zastaviljsem
omsproduction
Dobré ráno. Dneska pro vás máme další malé překvapení. @1z10.cz #zastaviljsem
kazma_kazmitch