Jen 1 z 10 řidičů v České republice zastaví u dopravní nehody.

Menu
1 Z 1 0 řidičů zastaví u dopravní nehody
1 Z 1 0 řidičů zastaví u dopravní nehody

Nezastavit u dopravní nehody? To není jen trestný čin, ale především obyčejná lidská bezohlednost. Bezohlednost, která stojí ročně desítky životů na našich silnicích. Při včasné pomoci totiž každá sekunda může tvořit rozdíl mezi životem a smrtí. Přitom stačí jen nebýt lhostejný. Nemějte strach zastavit! A když věnujete pár minut následujícímu desateru, může to někomu jednou zachránit život.

Desatero

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
1
0
1 0

Zastavte!

Vypněte motor a zabezpečte místo dopravní nehody výstražnými světly nebo umístěním výstražného trojúhelníku - zapněte varovné blinkry a svůj vůz odstavte tak, aby netvořil překážku silničního provozu.

Nevhodně odstavené a neviditelné vozidlo zachránce by mohlo být příčinou další kolize.

1 Vypni motor

2 Zapni výstražná světla

3 Netvoř další překážku na vozovce

Pamatujte na bezpečnost!

Vždy si oblékněte reflexní vestu. Další řidiči vás mohou přehlédnout, proto buďte při zajišťování dopravní nehody maximálně opatrní. Současně pamatujeme i na bezpečí svých případných spolucestujících.

1 Oblékni si reflexní vestu

2 Chovej se obezřetně

3 Na vozovce buď ve střehu

Informace! Zjistěte situaci nehody!

Přesvědčte se, jestli nepotřebuje někdo vaši pomoc. Než se pustíte do záchranářských aktivit, měli byste provést letmou obhlídku místa nehody a posoudit její závažnost, počet zraněných osob a povahu jejich zranění.

Samozřejmě je třeba posoudit i to, nakolik havarované vozidlo (případně další předměty) mohou ohrozit bezpečnost silničního provozu. Především je třeba důkladně zkontrolovat, kolik lidí utrpělo zranění a nakolik jsou vážná.

1 Obhlédni místo nehody

2 Posuď závažnost zranění

3 Spočítej zraněné osoby

Zůstat v autě není bezpečné!

Pokud jsou všichni účastníci nehody při vědomí, komunikují a mohou se hýbat, měli by opustit auto a přesunout se mimo silnici (ideálně za svodidla apod.). Není bezpečné zůstat v autě, protože může dojít k další kolizi s odstavenými a havarovanými vozidly.

1 Může přijít další kolize!

2 I posádka tvého auta musí vystoupit

3 Jednej rychle

Volejte tísňovou linku!

V zásadě můžeme volit mezi dvěma telefonními čísly – 155 (dispečink Zdravotnické záchranné služby) a 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání).

První číslo lze na území ČR považovat za číslo první volby. Tam voláme v případě úrazu nebo jiných vážných zdravotních komplikací. Včasné nahlášení nehody sníží počty obětí a zvýší jejich šanci na přežití.

1 Každá sekunda rozhoduje

2 Zachovej klid

3 Koncentruj se na rozhovor

Rozvahu! Zůstaňte klidní!

Když budete volat na tísňovou linku, snažte se zachovat chladnou hlavu, budou totiž od vás potřebovat informace. Snažte se ještě před zavoláním si připravit odpovědi na otázky:

Operátor vaše informace vyhodnotí a vyšle na místo nehody další záchranné složky, pokud bude potřeba pomoci s vyproštěním osob, hasiče v případě úniku pohonných hmot a policii, která bude nehodu vyšetřovat.

1 Místo nehody

(snažte se vyhledat záchytné body, např. neobvyklé budovy apod.) či číslo lampy veřejného osvětlení

2 Popis nehody

3 Počet zraněných,

jejich přibližný věk a stav vědomí

Zůstaňte na příjmu!

Do příjezdu pomoci musíme být pořád na příjmu. Zásadní chybou by bylo odložit či dokonce vypnout telefon. Nesmíme opomenout uvést, pokud ke zraněným není přístup (např. jsou zaklíněni ve vozidle či se nacházejí pod ním).

Společně se záchrankou tak může na místo neštěstí vyrazit i technická pomoc. Bez její asistence nebudou moci zdravotníci účinně zasáhnout.

1 Nikdy nepokládej telefon

2 Je ke zraněným přístup?

3 Je nutný příjezd hasičů?

První pomoc!

Vyprostit nebo nevyprostit zaklíněného zraněného? Často volba mezi životem a smrtí. Zraněným musíte poskytnout základní první pomoc. Zůstaňte v kontaktu s operátorem záchranné služby, který vám poradí, co dělat a pomůže vám celou situaci zvládnout.

1 Následuj rady operátora

2 Jednej s rozvahou

3 Neměj strach!

Svědci nehody.

Pokud je to možné, zkuste do příjezdu policie zajistit svědky nehody nebo údaje, které by pomohly při vyšetřování. Každá informace v tomto ohledu bude velice důležitá. Mohou vést k dopadení viníka, nebo budou cenným pomocníkem pro nahlášení pojistných událostí.

1 Najdi svědky

2 Musíš vyčkat příjezdu policie

3 Zranění jsou stále důležitejší

Nikdy neodjíždějte!

I když se vás nehoda přímo netýká, nikdy od ní neodjíždějte! Vaše pomoc může zachránit lidský život a svědectví objasnit okolnosti nehody a vyšetřit ji. Na místě nehody je třeba setrvat až do příjezdu policie, případně zdravotnické záchranné služby či hasičů.

A ještě jedna rada na závěr. Zachránce by neměl bezprostředně po příjezdu odborné pomoci sedat za volant. Bezprostřední setkání s následky nehody, byť jen v roli nezúčastněného řidiče, je přece jen silně stresující zážitek.

1 Vždy vyčkej příjezdu pomoci

2 Buď nápomocen při vyšetřování

3 Než opět usedneš za volant, odpočiň si

Test

Jakým způsobem zastavím u dopravní nehody?
Musím na sobě mít při zastavení u nehody vždy reflexní vestu?
Co udělám jako první na místě nehody?
Pokud jsou všichni účastníci nehody při vědomí, komunikují a mohou se hýbat:
Jaké je primární číslo tísňové linky?
Když přesně netuším, kde se nehoda stala:
Pokud je na místě více zraněných, nejdříve pomohu:
Když jsem nikdy v životě neabsolvoval kurz první pomoci:
Pokud mi postižení řeknou, že jsou v pořádku a mou pomoc nepotřebují:
Když už jsem udělal na místě vše nutné:
A Co nejrychleji vystoupím z auta a běžím se podívat co se stalo, kolik je na místě zraněných a hned volám tísňovou linku.
B Čas rozhoduje. Přibrzdím okamžitě vedle místa nehody a hned kontroluji místo nehody.
C Zastavím bezpečně u místa nehody tak, abych nevyčníval do vozovky, zapnu výstražná světla či umístím výstražný trojúhelník a až teprve pak se vydávám k postiženým.
A Ano, ale jen pokud jí najdu ve svém vozidle do 15 sekund.
B Ne, co nejrychleji se musím dostat na místo nehody.
C Ano, v každém případě.
A Okamžitě volám tísňovou linku.
B Zjistím situaci nehody, její charakter, počet zraněných, závažnost jejich zranění a až potom volám tísňovou linku.
C Neprodleně začínám s první pomocí, následně volám na tísňovou linku.
A Ponechám je uvnitř vozidla, aby měli tepelný komfort než přijedou záchranné složky a jdu je vyhlížet.
B V bezpečí jejich vozidla se je snažím utišit a ošetřit jejich drobná zranění.
C Pokud jim ve voze nehrozí akutní nebezpečí a zároveň nejsou schopní odejít sami, ponechám je uvnitř vozidla do příjezdu záchranářů.
A 112
B 155
C Není mezi nimi rozdíl.
A Nezáleží na tom, záchranné složky si mě najdou dle mého telefonu.
B Zkusím se zeptat nejméně zraněného účastníka nehody - každá informace je prospěšná.
C Pokud jsem v obci, dívám se na sloup veřejného osvětlení kde naleznu unikátní kód mé polohy, pokud na dálnici, uvidím na jakém kilometru se zrovna nacházím u svodidel i u značek.
A Dítěti a ženám
B Nezáleží na tom, každá pomoc na místě je důležitá
C Tomu, koho označí za nejdůležitejšího operátor na tísňové lince.
A Mohl bych zraněnému ještě více ublížit a raději vyčkávám na příjezd první pomoci.
B Je nelegální člověka ošetřovat, když za sebou nemám kurz.
C Každá i neobratná pomoc se v této situaci považuje za prospěšnou.
A Raději odjíždím abych nebránil ještě více silničnímu provozu a nezpůsobil tak ještě větší nehodu.
B Místo nehody si alespoň vyfotím na telefon abych měl zpětně důkaz, že lidi byli opravdu v pořádku.
C Zeptám se jich na pomoc opakovaně a při jakémkoliv podezření na šokový stav postižených začínám jednat.
A Mohu klidně odjet, víc pomoci již nemohu.
B Pokud mám čas, je lepší vyčkat do příjezdu záchranných složek.
C V každém případě musím vždy vyčkat příjezdu záchranných složek.
Zavřít

One man show foundation

1/10 - číslo, které symbolizuje neveselou silniční statistiku poslední doby v České republice. Statistiku, podle které pouze jeden člověk z deseti zastaví u dopravní nehody. Projekt 1/10 nadace ONEMANSHOW Foundation si klade za cíl prolomit tabu kolem dopravních nehod a ukázat široké veřejnosti, že zastavit u nehody a pomoci v případě nouze je přirozené - a především doopravdy potřeba! Rádi bychom, aby se číslo 1/10 okamžitě vybavilo každému, kdo se objeví u dopravní nehody a přimělo ho se v těch několika kritických vteřinách rozhodnout správně. Chtěli jsme divákům ukázat realitu a emoce spojené s dopravní nehodou a dát jim příklad, jak se v takové situaci zachovat - a to v podobě nejvlivnějšího influencera u nás. Neskutečně si vážíme všech, kdo se s námi do celého projektu zapojili i každého, kdo se nikdy nepozastavil nad tím, že zastavit má smysl!

Ministerstvo dopravy & Besip

Vážíme si podpory a důvěry, kterou jsme nalezli u Ministerstva dopravy a organizace BESIP, kteří spolu s námi stojí za celým projektem a kampaň 1/10 oficiálně zaštítili. Pokud společně zachráníme alespoň jeden lidský život, stálo to za to.

Český Červený Kříž

Děkujeme organizaci Český Červený kříž za poskytnutí 110 kurzů první pomoci zdarma a také za oficiální záštitu celého projektu 1/10. Červený kříž také nyní všem dalším zájemcům o kurz první pomoc poskytuje slevu 110,- Kč až do konce roku 2018 s použitím slevového kódu “OMS”.

Jsme vděční, že tak spolu s námi pomáhá zvyšovat povědomí o tom, jak se zachovat v krizové situaci na silnici.

Hasičský záchranný sbor ČR

Děkujeme psychologické službě Hasičského záchranného sboru ČR za odborné podněty a komentář k dílu One Man Show Leoš Mareš 1/10.

#zastaviljsem

Zastavte a zapojte se!

Ať už jste někomu pomohli vy sami, někdo pomohl vám či vašim blízkým, nebo jen chcete celé myšlence 1/10 vyjádřit podporu - nasdílejte svůj příběh jako fotku nebo video na Instagram a přidejte #ZASTAVILJSEM

Nemusíš mať milióny, či tisíce eur, aby si mohol podporiť dobrú vec. My sme prispeli kúpou trička tiež 😉 #onemanshow #1z10 #1/10 #kazma #ferrari #leosmares #ferrarinadobrouvec #zastavilsom #zastaviljsem #podporilsom #prispelsom #dnesnosim #oms #dobrynapad
kepinko.shop
Už jste si všichni prošli instrukce “Jak se zachovat při dopravní nehodě?” Pokud ne, otevřete si stránku www.1z10.cz věřím, že se dozvíte věci, které by Vás třeba ani nenapadli 😉 #onemanshowfoundation #kazma #zastaviljsem #dobravec
cihakovabarbora
1/10 🙏 tričko pro dobrou věc. pomáhejte si. #1z10 #kazmakazmitch #zastaviljsem #kazma #help #ferarrinadobrouvec #8000000 #onemanshow #girl #boy #myboyfriend #czech #2018 #project #like4likes #likeforlikes #likeme #following #folow4folow
mmonkaa
Ranní cesta do práce. Nejdřív jsem si myslela, ze někdo pálí listí. Několik aut projelo. Minu plameny a vidím nabourané auto a člověka u něj. Přibrzdím a ptám se, jestli je v pohodě. Všimnu si, že to nehoří plameny, ale motorka. Pán něco zmateně povídá...zaparkuji auto před něj a ptám se, jestli je řidič motorky. Prý ne, nic neviděl a najednou se na něj řítí přímo motorkář. Byl to řidič auta, který jel nahoru. Dolů proti němu motorkář, kterého jsem našla ve stráni za svodidly. Celou dobu jsem na něj mluvila, nic si nepamatoval. Byla mu zima, sháněla jsem se po dekách, přikryla ho svým sakem. Pak přišli na pomoc další, vzpomněla jsem si, že mám v autě zlatou fólii, došla pro ni, zabalila ho opatrně, snažila se ho uklidnit, hladila ho po tváři. Ptala jsem se, jestli mám dát někomu vědět, nadiktoval mi číslo na manželku. Poznala jsem zlomené nohy a ruku, tipovala jsem nějaká žebra. Někdo volal 112, záchranáři si ho převzali, zafixovali krk a v nafukovacích nosítkách vynesli do sanitky. Já zatím s jeho ženou a jednou skvělou paní seděla v autě a snažily jsme se jí podpořit. Všichni, záchranáři, hasiči i policajti byli strašně fajn. Paní mohla pána navštívit v sanitce, myslím, že to jí moc pomohlo. Dva policajti k ní nasedli do auta, aby nejela sama, před nimi jelo ještě policejní auto, aby ji doprovodilo bezpečně domů. Po příjezdu do práce to na mě celé dolehlo a klepu se vnitřně doteď. Čekám na zprávy, jak na tom pán je a teď čtu sms, že se musíme modlit. Tady je úplně jedno, kdo je viníkem. Nejhorší na celé věci je to, že obětí se snadno může stát kdokoli z nás a našich blízkých. Těch aut, která projela bez zastavení, bylo určitě 6...8. To jste všichni takoví sobci? Nepřála bych nikomu z vás, kdo jste nezastavili, být v roli zraněného. Vy byste se pomoci nedočkali, protože by kolem jeli přesně takoví sráči sobecký, jako jste vy sami. Dívejte se kolem sebe, zastavte a pomáhejte. Moc prosím! 🙏🏻 #zastaviljsem #1/10 #dopravninehoda #zzshmp @zzshmp @policiecz @hasici @1z10.cz @kazma_kazmitch @leosmares
terezietkacikova
1/10 Tričko pre dobrú vec 🙏 @kazma_kazmitch #1z10 #kazmakazmitch #kazmovaonemanshow #ferrariprodobrouvec #slovakwoman #slovakgirl #women #brunette #cute #beauty #beautiful #fabulous #smile #angel #eyes #love #nurse #nursing #amazing #followme #positive #keepcalm #naturalbeauty #campaign #czechgirl #zastaviljsem
elli.216
Dnešní pondělí nebylo obyčejné #1z10 to úplně nebylo, ale myslím, že je to taky téma, kdy můžete zachránit lidský život. Dneska jsem na D1 před odbočkou na Slatinu stála v koleně, kdyz jsem začala jako většina aut objíždět černý BMW kterému svitily všechny blinkry a zavazelo nám v jízdě, rozhledla jsem se kolem a uviděla pana který byl za svodidly a nevypadal dobře, tak jsem stáhla okénko a ptala se zda je Ok. Odpověděl mi, že si zavolal záchranku. Ja jsem hned zaparkovala před jeho auto a šla za ním. Řekl mi, že ho bolí na hrudi a ruka- hned jsem věděla, že se jedna o příznaky infarktu. Za par vteřin volala záchranka na jeho mobil který mi dal, že už jedou jen potřebuji přesnou polohu. Po celou dobu jsem byla u pana a mluvila na něj a držela ho pevně za ruce. Měla jsem pocit, že 10 minut trvá jako hodina. Chvilku před tím než dojela sanitka se vedle mě objevil jeho syn a odvedl tátu do sanitky. Pak už jsem musela naskočít do auta abychom neblokovali provoz. Pak mi došlo, že se nikdo ani neobtěžoval stáhnout okno a zeptat se mě paní nechcete pomoc je všechno v pořádku?? Prostě všichni jen stali v koloně a bylo jim to úplně jedno. Každopádně pánovi jsme odpoledne napsala sms, zda je v pořádku a pan mi za chvíli hned volal a děkoval mi za záchranu, že stačily 3 minuty a mohla se mu účast nějaká cevka. Mužů říci, že ten pocit, že jsem mohla někomu pomoci je krásný a byla jsem šťastná. Prosím lidi buďte vic všímavi, muže se to stát i vám. Děkuji, kdo dočetl až sem 😇😇 #zastaviljsem @onemanshowfoundation @kazma_kazmitch
janahrabe
# 1/10 #ZASTAVILJSEM #podpoř#správnou#věc #kazma @onemanshowfoundation
matejko011
Chtěl jsem si udělat fotku v tričku 1z10 u billboardu 1z10. Projel jsem celou Prahu zleva doprava, zvrchu dolů a kolem dokola, ale bohužel už nikde nejsou. Tak jsem se rozhodl, že si nějaký vyrobím a alespoň na jeden večer rozsvítím na pár místech Prahu! #diy #outdoor #projection #billboard #praha #jiznimesto #strahov #goeswrong #blok4 #blok4people Tímto podporuji: #1z10 #zastaviljsem #ferrarinadobrouvec #OMS #kazma #kazmitch #leosmares #omsgang Music: https://audionautix.com/
wassikt
@kazma_kazmitch #zastaviljsem #1z10
luciegraulichova
Možná to je myšlenka nebo správná věc tak či tak jsem rád že jsem ji podpoříl nikdy nevíte kdy se stane něco pravě vám 🙂 #boy #boys #sumer #summer #sunset #happy happy #czech #onemanshow #car #obetidopravnichnehod #zastaviljsem #shirt #cap #likeforlikes #like4likes #kazmakazmitch #kazma #dobravec #cervenykriz ————1/10————
j.kuba3
ZASTAVTE A ZAPOJTE SE!#zastaviljsem @onemanshowfoundation @1z10.cz 🚦
jeicob_rau
Tak nějak je mi vlastně jedno jestli je číslo 1/10 založené na pravdě či ne - svůj učel to plní - mluví se o tom že lidé často nezastavují u dopravních nehod. Nebojte se zastavit a pomoc, když zavoláte 155 tak ti lidé na telefonu budou s Vámi a povedou vás krok za krokem! Nebojte se vystoupit z komfortní zóny! Přeji všem štastné cesty bez nehod z operačního střediska zzs @kazma_kazmitch #1z10 #nebojtesepomoc #zzs #zachranka #155 #emt #paramedics #zastaviljsem
charvi9235
#ZASTAVILJSEM #1Z10 Nejen, ze je mou povinnosti zastavit, ale nikdy nevim kdy tu pomoc budu potrebovat ja sama... protoze nikdo nevime dny ani minuty...
shellycross1989
Tak jsem se odhodlal. Po tom co jsem byl dva roky zpět u cyklisty který neodhadl zatáčku a před nějakou dobou u nehody motorkáře jsem si konečně oblékl kalhoty a vyrazil darovat. Vše probíhalo lépe než jsem čekal, kontrolní vpich jsem téměř necítil, odběr jako takový byl necelých deset minut, doporučuji všem minimálně vyzkoušet jen pro ten pocit. #zastaviljsem #darovaljsem #fmmi #teduzfmt #fno #likeforlikes #ikrevjematerial #lfl #zkustotaky💪 #1z10 #fmt
starovica
Jsme v tom s vámi! Nebojte se zastavit 🚒#zastaviljsem @1z10.cz #hzsjmk #hasicihodonin
tomassingr
Měl to být den jako každý jiný, obvyklá cesta do práce. Na D5 předjíždíte pomaleji jedoucí auta a najednou se z připojovacího pruhu vyřítí mladá holka s mercedesem, která si myslí, že to stihne ještě před vámi. Pak nezbývá nic jiného než vás z dalnice vytlačit na svodidla. Narážíte ve vysoké rychlosti do svodidel a ona ujíždí... Naštěstí za Vámi jedou lidé, kterým nejste lhostejní. Pomáhají vám a volají záchranné složky a vy víte, že ač jste zmatení, v šoku, všechno vás bolí a je vám zle, nejste tam sami!!! Hasiči rozstříhají auto, záchranáři vás vyprostí a odvezou do nemocnice, na urgentním příjmu strávíte dalších 8 hodin, ale žijete. Můj obrovský dík patří všem řidičům, kteří zastavili, HZS, PČR a RZS, kteří na Rudné ten den zasahovali a lékařům na urgentním příjmu v Motolské nemocnici!!! #zastaviljsem #1z10 #kazmakazmitch #cizized
maru.pechova
Slyšíš o tom každý den ale když se to stane pár metrů před tebou a ty se snažíš dostat toho "chlápka" z auta ven, tak až pak ti dojde, že se to příště může stát i tobě. Smutný není konec autonehody. Smutné je že zastaví 3 ze 100 .... #zastaviljsem #1z10
__ku_ce_ra__
Buďme lepšími než #1z10... Když něco uvidíš, tak to udělej #zastaviljsem #kazma 🚒 #togetherwearestronger #plnapodpora #změna #cizízeď #proobetidopravnichnehod @kazma_kazmitch @onemanshowfoundation #jdidotohotaky #HasičiHlučín
stepiczyzova
Tak dnes dorazilo!!! Mile ráda podpořím nadační fond @onemanshowfoundation !!! #1z10 protože je to to nejmenší co mohu udělat!!! A jsem ráda, že kolegové z branže se podíleli na skvělým singlu Cizí zeď #cizized a @kazma_kazmitch ať si myslí každý kdo chce, co chci.. Kamil má prostě skvělý nápady!!!... #zastaviljsem #onemanshow #kazma #triko #proobetiDopravnichNehod #photo #czech #singer #verona #veronamusic #foundation
veronikastyblova
Každý by měl zastavit, nikdy nevíš kdy budeš potřebovat pomoct ty!! Já zastavila jsem #1z10 🙂 #zastaviljsem
baruuu_nka
Dnes 26.9. krasne pocasi na D5. Unava nebo nepozornost a prede mnou v pravem pruhu kamion a ridic, ktery nebrzdi pred kolonou, ktera stoji v pravem jiznim pruhu. Celni naraz v plne rychlosti do posledniho cisternoveho kamionu v kolone. Obrovska rana odhozeny kamion a bily oblak z bileho prasku, ktery prevazela cisterna. Na miste ihned mnoho lidi, ale vytekajici nafta z nadrze vetsinu lidi odradila od pomoci zaklinenemu ridici. Na fotce ti, kteri to nevzdali. Cesko-Slovensko-Nemecka pomoc nez prijely zachranne slozky#ZASTAVILJSEM#1z10
lego_i_like
Dnes mám pro vás jedno čistě pozitivní. Občas prostě stačí trocha obyčejné lidské slušnosti. Děkuji všem zůčastněným, byli jste super! #matosmysl #thankyouall #thankyou #welcome #betterday #kladno #praha #liberec #plzen Buďte k sobě na silnicích ohleduplní a řiďte defenzivně. Nechejte ostatním prostor na jejich chyby. Vždy se plně věnujte řízení a udržujte si představu o okolních vozech. Zastavit u nehody je povinnost každého. Pokud se nehoda vůbec nestane, je to ještě lepší! #besip #auto #nehoda #řízení #bezpečnost #silnice #doprava Tímto podporuji: #1z10 #zastaviljsem #ferrarinadobrouvec #OMS #kazma #kazmitch #leosmares Music: https://www.bensound.com
wassikt
To nejmenší co pro to udělat 👌🏻 jsem rád i za toto malé přispětí 🙂 Je zarážející že mnoho lidem je to lhostejné 😢 a že k upozornění k této nečinnosti řidičů se musí něco udělat 🤔 Tato onemanshow a stím spojená kampaň 1/10 je dechberoucím a úžasná ukázka toho jak to má fungovat !!! Bohužel nás na musí někdo upozornit a ukázat jak by to mělo být ! 😢 @kazma_kazmitch @leosmares #onemanshow #zastaviljsem #1z10
mluvka_l
Zítra se to může týkat Vás nebo Vašich blízkých. 👨‍👩‍👧 V dnešní uspěchané době 📆⌚se obětí dopravní nehody může stát během vteřiny opravdu kdokoliv z nás. A jen 1 člověk z 10ti u nehody zastaví...🚨🚘 Pojďme to změnit! @1z10.cz #1z10 #dopravninehody #pomoc #auta #doprava #uspechanadoba #lidskyzivot #ostatnivecijsoujenmalichernosti #zijemetuspolu #ferrariprodobrouvec #kazmakazmitch #onemanshow #OMS #zastaviljsem #car #help #life #girl #brunette #ponytail #redlips #blackandwhite #liberecgirl #liberec #czech
anysek8
Na internetu si hrajem na hrdiny, buďme hrdinové nejen tam! Jsem 1/10! #zastaviljsem #1z10
gabrielle_blackys
Ten pocit, když je účastník kurzu na začátku rozechvělý a říká, že si myslí, že to nemůže zvládnout. Pak mu nestačí základní kurz a přijde i na ten pokročilý, kde na jeho konci musí fungovat při autonehodě. Úplně v klidu zhodnotí situaci, neunikne mu, že člověk, co byl nejdřív celkem v pohodě najednou faaakt nedýchá. Zvládne zavolat na záchranku... s přehledem vytahuje zraněného z auta a zahájí resuscitaci.... A co víc... Nezapomene na rukavice, které na začátku považuje za zvláštní... To je prostě mazec v jednom dni. Úžasná proměna... To, co dává mé práci smysl 😉👍 Od strachu do klidu a jistoty, že vím, co dělám... A hlavně proč. 😍😍😍👍👍👍#kurzyproverejnost, #nehodanenínáhoda, #masazsrdce, #matosmysl 💙, #marianskelazne, #hotelovaskola #zastaviljsem johoho 👍 👍 👍
prvnipomoczazitkemr.kazdova
Hodně z Vás jistě zaregistrovalo kauzu ohledně Kazmitche a Leoše Mareše.. Samozřejmně na to má každý svůj názor.. Ale i přesto je to nakonec na dobrou věc ať už to bylo ze začátku myšleno jakkoliv... Být si vědom, že málo který člověk ti je ochoten pomoct, během nehody, je opravdu smutné!! Jako student zdravotní školy, budu doufám v budoucnu profesionální zdravotník, a o tyhle případy určitě zavadím.. Největší sen každého záchranáře podle mně musí být to, že u se u dopravní nehody nikomu nic nestane, nikdo nezemře a všichni se vrátí zpět do svých domovů! Toto sdílím proto že i já můžu mít na někoho dobrý vliv, ale o to že i TY sám si pro to něco udělal a ukázal si na dobrou věc! Život máme všichni jen jeden, a ty ho můžeš buď ochraňovat nebo ho zachraňovat.. Věnuj prosím pár minut tomuhle webu, https://1z10.cz pokud si tak neučinil už dříve! Děkuju Ti z celého srdce! #1z10 #omsfoundation #zastaviljsem ❤️🤗 📸: @radimk.o
gabrielle_blackys
Dodnes nevěřím tomu, že to skončilo jen s odřeným zrcátkem. Zamyslete se nad tím nakolik chcete ovlivňovat životy ostatních lidí a zda-li nestojí za to věnovat trochu více své pozornosti řízení. #matosmysl Buďte k sobě na silnicích ohleduplní a řiďte defenzivně. Nechejte ostatním prostor na jejich chyby. Vždy se plně věnujte řízení a udržujte si představu o okolních vozech. Zastavit u nehody je povinnost každého. Pokud se nehoda vůbec nestane, je to ještě lepší! #besip #auto #nehoda #řízení #bezpečnost #silnice #doprava #zastaviljsem a zachránil tím cizí nohy! Kde není prostor na chyby, tam je zapotřebí #vulkan ských smyslů. Vždy buďte připraveni na nejhorší variantu! Tímto podporuji: #1z10 #ferrarinadobrouvec #OMS #kazma #kazmitch #leosmares Music: https://www.bensound.com
wassikt
Pomoc druhým by měla být samozřejmostí každého člověka. My to učíme i ty nejmenší. Tak, aby to jako samozřejmost brali. Když to zvládnou oni, ostatní taky. #1z10.cz #zastaviljsem #lvicatkaklimkovice #hasiči #malíhasiči
radka_langrova
Bojím se krve,lékařů a jako pubertačka jsem si říkala,že nemohu být schopná někomu pomoci.O opaku jsem se přesvědčila několikrát,naposledy to bylo když nzastaviljsemzastaviljsem a přechodu zkolabovala mladá holčina.Neváhala jsem ani vteřinu,vyskočila z auta a šla ji pomoci.Maturovala a pod náporem stresu dostala epilept.záchvat.Nikdo nezastavil,až když jsme u ní byli 3.Slečnu stabilizovali,přivolali záchranku,poté se lidi zajímali.LIDI nebojte se pomoci druhým!!!!Nikdy nevíte,kdy to budete potřebovat VY!!!!! #kazma#zastaviljsem #1z10#
lu.mikusova
Ti co mě znají ví, že jsem se s dopravní nehodou setkal a dokonce dvakrát. Tyhle zkušenosti vám dají hodně a věřte mi že jste hodně rádi, když na to nejste sami. Ať už je to auto které vyjede ze silnice a půl vteřiny vás mine a nebo DN motorkáře, kde si říkáte že to mohlo dopadnout hůř. Proto nebuďte lhostejní, dělejte si kurzy prvni pomoci a nebojte se zastavit u dopravní nehody ❤️ #1z10 #zastaviljsem @kazma_kazmitch
zaple_photos_videos
#zastaviljsem Byl rok 2017 a já měl namířeno ke kamarádovi na byt. Vše bylo v pohodě, v klidu jsem si vyšel pěšky, protože to máme kousek od sebe. Zniceho nic mi do oka vleti masarka,. (zní to jako kravina), a i kdy to zní všelijak, jak se to stalo, tak že vteřiny na vteřinu jsem se predklonil až mě to málem položilo na zem. Myslím tím to leknuti a zaskočení. Jak jsem tak byl predkloneny, projížděla kolem mě auta, když najednou slyším "hej mladej jsi v pohodě?". Kvůli mě zastavil provoz, zatroubil, ale hlavně i když "o nic nešlo", tak ZASTAVIL, protože mě musel vidět, co se stalo a prostě se nestaral jen o sebe. V autě měl rodinu a ta může být ráda, jakého má tátu za volantem. 🙈 #zastaviljsem #1/10
petr_veres
Nikomu se nic nestalo i přesto, že někteří účastníci nehody nebyli připoutáni. Používejte bezpečnostní pásy, mohou vám zachránit život! Airbag jej nepřipoutanému může vzít! Kdy lidé konečně pochopí, že mokrá vozovka klouže a fyzikální zákony platí pro všechny. Buďte k sobě na silnicích ohleduplní a řiďte defenzivně. Nechejte ostatním prostor na jejich chyby. Vždy se plně věnujte řízení a udržujte si představu o okolních vozech. Zastavit u nehody je povinnost každého. Pokud se nehoda vůbec nestane, je to ještě lepší! #besip #auto #nehoda #řízení #bezpečnost #silnice #doprava #zastaviljsem a se mnou půlka #praha Tímto podporuji: #1z10 #ferrarinadobrouvec #OMS #kazma #kazmitch #leosmares Music: https://www.bensound.com
wassikt
#zastaviljsem Byl to docela krasny den, najizdel jsem na dalnici ve Frydku-Mistku a videl jsem dve hodne mlade deti u cesty jak cekaji na vhodnou chvili prebehnout ctyrproudovou silnici. Kezbych na ne stacil neco kriknout, bohuzel jsem videl jen, jak se rozbehli pres cestu, kdyz v tom jel kolem fialovy opel corsa. Videl jsem na vlastni oci jak chlapec letel vzduchem, volal jsem prvni pomoc, snazil jsem se ho ozivit, coz se mi nepovedlo ale zachranarum ano. Odvezli ho vrtulnikem do nenocnice a ja si rikal, ano je v peci profiku, to bude v pohode. Druhy den jsem se dozvedel, ze ten kluk zemrel. Od te doby jak vidim deti u cesty, tak kolem nich projizdim prakticky krokem. Ten pohled na toho kluka mi totiz v hlave navzdy zustane...
sidovednb
#zastaviljsem Jel jsem jednou večer s kamarádem do kina a cestou jsem jako druhý v pořadí zastavil u nehody při které byl bohužel s tragickými následky zraněn chodec, bohužel to bylo v místě mezi obcemi, takže neosvětlené a chodec bohužel také neosvětlený. I přes rychlou první pomoc a následnou pomoc IZS byla resuscitace neúspěšná :-( Doufám, že člověku, který chodce srazil a od nehody ujel se to jednoho dne vrátí. #1z10
jiriboril
#zastaviljsem Zatím jen jednou. Nedaleko Holic v Čechách. Paní dostala v zimě smyk, vyjela ze silnice, auto udělalo několik kotrmelců a zůstalo ležet na dveřích řídiče. Naštěstí byla paní připoutaná a vystřelily airbagy, takže byla pouze v šoku. Byli jsme dva, kteří zastavili, já pomáhal paní a druhý pán volal záchranné složky. #zastaviljsem Bylo to v tomto případě 2/10, ale spousta řidičů absolutně situaci ignorovala... Z projíždějících se pouze několik málo řidičů zeptalo, zda je potřeba další pomoc. Ještě bych chtěl dodat, že každoročně procházím minimálně 2x školením o takových situacích, takže mě to nedělalo problém. Pokud pominu zákonnou povinnost, pak je to pro mě naprostá samozřejmost! #zastaviljsem
tomasmladek8
Myslím si, že je čas vyjádřit se ke kampani 1z10. Před pár lety jsem měl dost velkou autonehodu, která mi změnila život. To co se stalo potom, když jsem se probral zmatený v autě a jen koukal na silnici, kde projelo několik aut a nikdo nezastavil byla hrozná bezmoc. Jediný kdo zastavil byl motorkář, který jel zrovna k zubaři (kam kvůli mě nedojel) Je to hrdina! Byl to 1 z 10 který zastavil! Takže pokud si myslíte, že zastaví každý, není to pravda. Chci tímhle příspěvkem říct pouze jedno! Nespoléhejte na to, že ten za vámi zastaví! Zastavte Vy! Děkuji. 🙏 Tomáš Hach, kameraman. #zastaviljsem #1z10 Děkuji @kazma_kazmitch @markuskrug A celému týmu @onemanshowfoundation 🙏
riptide_production
#zastaviljsem Magický věci se skutečně dejou, přesně jak řekl Kazma. V den, kdy o půlnoci vyšla nová ONE MAN SHOW jsem stála na balkoně. Najednou slyším zvuk auta, pak obrovskou ránu...v tu chvíli už jsem se otacela a najednou jsem zahlédla jak letí tělo. Řidič,který se snažil projet křižovatku ještě na zelenou to neodhadl,vjel tam už na červenou a srazil paní, přecházející se svou dcerou silnici. Bohužel, řidič právě NEZASTAVIL a ač se nehoda stala na poměrně rušné ulici,kde bydlíme,řidič i tak vyklickoval mezi lidmi sbihanicimi se ke sražené paní a ujel. Projel další křižovatku na červenou a ujel. Zůstalo tam po něm nezvládne tělo paní, naprosto zdrceny člověk - její dcera a další kolemjdoucí kteří okamžitě volali záchranku. Já tedy v tom nehraju roli přímo člověka, který by zastavil ale naštěstí jsem si stihla zapamatovat SPZ řidiče, jako jedna z mnoha co to viděli, a tak ridice druhý den našli a celá věc je v řešení. Proč jsem mluvila zezacatku o magii...paní i po tak brutalni srážce byla jen odrena a otřesena a navíc ten samý večer, o půlnoci vyšel právě tento díl ONE MAN SHOW. Dík Kazmic, ať každej říká co chce, tohle se ti povedlo, ses velkej pan i s celým tvým týmem ☝️👌👍
mamouvatenach
#ZASTAVILJSEM #1/10 19.9.2016 - Jedu z pohřbu kamaráda, který zemřel před 10 dny při tragické autonehodě. Kdyby někdo zastavil nebo ho našel dřív, možná by byl ještě s námi...při řízení myslím na to jak Tomáš zemřel a v tu chvíli dostávám aquaplanning a auto se stává neovladatelné...během vteřiny vidím, že jsem částečně v protisměru a proti mě jede velké auto, se kterým nemohu měřit síly a čekám na náraz...po chvíli tmy se probírám, všude střepy, kusy nějakého železa a instinkt mi velí dostat se pryč z auta. Auto je nakřivo, jsem ve srázu a dveře u řidiče mi nejdou otevřít...zkouším se dostat ven přes dveře spolujezdce, jde to strašně těžce, všude nějaké překážky a vůbec to v kabině nevypadá jako dřív...vylézám ven z auta, po čtyřech vylézám do srázu a podaří se mi dostat na silnici...už dál nemůžu chodit, sednu si na asfalt a vidím krev na kalhotech, v koleni mám velkou díru a vidím kost..snažím se napanikařit, všude kolem je mokro, špína a nesnesitelný zápach spáleniny...zablácenou rukou si zacpávám otevřenou zlomeninu kolene a v tom cítím krev v puse...cítím, že mi jazyk prochází skrz na skrz bradou, mám ještě zlomený nos, klíční kost a prsty na noze - o tom, ale zatím nevím...kolem jezdí jedno auto za druhým a já nevím co mám dělat..zatím mě nic nebolí, jsem totiž v šoku....konečně někdo zastavil a z dálky na mě volá jestli jsem v pořádku, říkám, že nemohu chodit ale ten člověk ke mě nejde...zastavují další lidé, ale nikdo mi nechce pomoct, možná proto, že jsem od krve.......po dlouhé době ke mě běží mladý pár, slečna mě uklidňuje, že už je na cestě záchranka a mě opouští šok a vše přichází k sobě...strach, bolest, mám pocit že omdlím, zároveň jsem ale strašně vděčná, že je někdo u mě a nejsem sama...chlapec od slečny si sedá za mě a já se o něj opírám, skoro si lehám a myslím že upadnu do bezvědomí, stále se ptám kdy přijede záchranka, bojím se, že vykrvácím z rány na noze....po nekonečných 40 minutách jsou u mě a já si říkám, že už mohu omdlít a někdo se o mě postará 😉.........DĚKUJI TĚM CO ZASTAVILI !!😍 a těm, kteří projeli lhostejně kolem, přeji, aby se jim něco podobného nikdy nestalo!! protože by byli odkázáni na pomoc těch, jako jsou oni sami.....
katerina_borecka
Kdyz sem videl Kazmovu novou One Man Show nepripadala mi tak “wow”, jako ty predchozi, nez sem se nad tim vice zamyslel. Myslenka zmenit smutnou statistiku, ze pouze 1/10 lidi u nehody zastavi/pomuze je chvalyhodna a naprimo se tyka i me... Asi tri tydny zpatky jsme sli v noci s @petkosevela a @kovarikradim po treninku z gymu a stali se svedky temer neuveritelne situace, kdy opila ridicka nabrala muze na kapotu auta, projela s nim celou ulici, nacez zrychlila a zmizela za horizontem. S klukama jsme za ni ihned jeli a nasli uz jen zraneneho muze leziciho v soku uprostred silnice. Tu noc jsem poprve v zivote volal 155 a snazil se pomoct zachranit neci zivot. Myslim, ze hlavne diky klukum a tomu, ze jsme tam byli spolu to nakonec dobre dopadlo... Fotka je z mista te udalosti. Jeste dlouho na to budu myslet, kdyz tudy denne projizdim na trenink ... #zastaviljsem #1/10 @kazma_kazmitch @markuskrug @onemanshowfoundation
lukaspolcak
Normální je zastavit. Ať už jste kdekoliv. #zastaviljsem #1z10
stargirl1_
#ZASTAVIlJSEM #1Z10
kuneska89
#zastaviljsem #1/10 Máme v rodině jedno nižší auto a pak modrý Mutivan který je ❤️ rodiny díky tomu ze jsme jeli z Jihlavy do H.Brodu vyšším autem tak jsem měl možnost vidět v protějším příkopu auto na střeše. Hned jsem to otočil. Údajně tam pan zaklíněný v autě trávil 2h. Jen za tu dobu co jsem jeli jsme potkali cca 10aut co jelo proti a měli možnost to vidět. Až já který jel ještě opačným směrem jsem viděl a zastavil. Jet ten den našim nižším autem neviděl bych to auto... #zastaviljsem
richard.gardlo
#zastaviljsem Pokud vidím dopravní nehodu okamžitě zastavím...
petrpta
#zastaviljsem 17.10.2008 byla těžká dopravní nehoda na křižovatce ulic Veselská a Kbelská. Tehdy s ještě křížili klasický, se semafory. Nalitý a zfetovaný pan tehdy projel na červenou ve vysoké rychlosti a srazil se s autem, které již vjelo do křižovatky na zelenou. Okamžitě jsme vyskočili z auta a utíkali jim pomoc. Bohužel paní, která trefený vůz řídila měla těžká zranění, kterým podlaha na místě. Spolujezdec-manzel zemřel o pár dní později v nemocnici. Mladík, který nehodu způsobil byl odsouzen ke třem letům na tvrdo a 10 let zákaz řízení. Doufám, že ho na silnici již nepotkám.
novy.m
Pravě teď... Člověk o tom slýchá denně, ale když se to stane pár metrů před tebou a ty se snažíš marně vyprostit toho chlápka v kabině, tak až pak ti dojde, že se to příště může stát tobě.... A co tě v tu chvili nasere nejvic? Ty kreténi co si nechtěj ušpinit ruce a jen to rychle obědou.... #můžeSeToStátITobě #zastaviljsem
hautik
Je to už déle, ale při cestě na Moravu jsem jela okolo nehody, kde bylo rozbité auto a okolo seděli rodiče s dítětem v kolébce... Všichni jen tak seděli u cesty a plakali, nikdo nezastavil, kromě nás. Vzali jsme rodiče s dítětem do auta a odvezli jsme je domů, o pár měsíců později jsme byli pozvaní k nim na oběd, protože jsme byli jediní kdo pomohli. #zastaviljsem #1z10#matocenu
aneta_noname_
I ja musím podpořit projekt 1/10. Sám jsem již několikrát zastavoval u dopravní nehody a viděl jak lidé okolo chodí a projíždějí. Viděl jsem jak se podívají a jedou dál. Podpořte projekt 1/10, www.1z10.cz. Nebuďte lhostejní. Sdílejte, postujte a šiřte tuto myšlenku. Nikdy nevíte kdy v tom autě budete právě vy a budete doufat že zastaví ten první a né ten poslední. #zastaviljsem #1z10
matejbiza
Bylo 31.12.2016, zbývalo pár hodin do nového roku. Sjížděl jsem z dálnice a hned za zatáčkou auto na blikačkách a za ním "zlomená", modrá Škoda felicie. Hned jsem zastavil a běžel na pomoc, u auta už byl mladý pár, ale nemohli se do auta dostat. Společnou silou jsme odpáčili dveře, aby jsme mu mohli pomoci. Ten pohled z hlavy nedostanu. V autě mladý kluk (tak 16-17let), všude krev, pohozená prázdná láhev od alkoholu, hadice od výfuku natažená do kabiny. Kluk si chtěl na přilehlém poli vzít život, ale dřív než se tak stalo, ho našli policajti. Jednoho policistu ale srazil, když se jim pokoušel ujet, druhý po něm vystřelil, trefil se do ramene a i tak kluk začal ujížděl dál po poli, nakonec naboural do stromu u silnice a tam jeho boj o život začal. Doufám, že kluk přežil a ze všeho se dostal. #zastaviljsem #1z10 @kazma_kazmitch - perfektní kampaň
petrhrabe
A to, že každej může mít svůj hlas, znamená, že ho můžeme použít i pro něco jiného než hejt. I malá podpora je podpora. #zastaviljsem @kazma_kazmitch máš můj respekt, já jsem internetový hejt za svoje názory neustála, ty ano #stojimezatebou #onemanshow #cizized
veronikajust
#zastaviljsem dnes to je 2 měsíce co jsem byl ve správný čas na správném místě
milanbily58
Všechno není vždy tak jak se zdá a nezapomínejte, že poskytnuti první pomoci opravdu zachraňuje životy a nikdy nevíte, kdy budete pomoc potřebovat vy! 🏥🚒 A vy, kdo neznáte jak se první pomoc poskytuje, dejte tomu pár minut a projeďte internet, když už na nem sedite. Pusťte si video nebo pročtěte články, ale udělejte to. Nikdy nevíte, kdy se to může hodit. Při cestě do prace stejne jako při nákupu v obchoďáku, v parku nebo na koncerte. Nespoléhejte na to, že to někdo udělá za vás. Spolehejte na sebe a své dovednosti. Zavolejte pomoc a oni vám už poradí. Párkrát jsem zažila, kdy někdo potřeboval pomoct a bohužel jsem ji potřebovala i já. Neslo o autonehody, ale lhostejný přístup mel dopad stejný. A me napadá jen jedna otázka. To se bojíme nebo nám je to vázně jedno? www.1z10.cz Pomáhat má smysl. @1z10.cz #1z10 #prvnipomoc #zastaviljsem #musimesipomahat
mirriis.ms
#zastaviljsem ZASTAVIL JSEM: musím říct, že mnohokrát. Jestli to bylo při žáchraně osoby v lese, kdy jako třída jsme sjížděli na kolech strmej les, nebo při autonehodě v Hodoníně na kruhovém objezdu či na svahu, kde se rozsekal klučina na prkně. Co je ale důležité je to, že zastavíš a ujistíš se, že je osoba v pořádku! To je ta podstata a proto změňte 1/10 na 10/10 😉 Své selfíčko, nastajlovanej s ksychtem, jako druzí na - zastaviljsem, jsem nechtěl dávat, nejde tu ani tak o mě, jak tu vypadám, ale o to, aby si lidé fakt uvědomili, že pomáhat se má! Jedno to třeba budeš potřebovat právě ty 😉😉😉😉😉
jozka_duchyn_duchoslav
1/10 ...Včera jsem viděla OMS @omsproduction a musím říct, že klobouk dolů před @kazma_kazmitch ... minulý týden jsem jela kolem hrozné nehody, kdy bylo auto převalené na střechu, řidiče se podařilo vytáhnout včas, zřejmě to byl mikrospánek, protože i svodidla byla v dezolátním stavu... věřím, že kdybych jela kolem o pár minut dříve, udělala bych to co je správné a to, že bych bez váhání zastavila a šla pomoci... Nicméně už o posádku vozu již bylo postaráno zdravotnickými a policejními silami... Byl to hrozný pohled, ale i přes to bych vždy zastavila a pomohla... Lidský život by nám neměl být lhostejný!!! Pomáhejme si, je to důležité..osud Vám to později vrátí!! Já osobně zastavuji téměř u každého problému, kde je potřeba pomoci... Kolikrát jsem zastavila jen tak, když jsem viděla výstražný trojúhelník a auto na blikačky, zda nepotřebují s něčím pomoci, až po tom co mi lidé poděkovali a řekli, že už jede odtah nebo jiná pomoc jsem v poklidu nasedla do auta a odjela s pocitem, že jsem udělala dobrou věc, protože všichni ostatní jen slepě projížděli !!! Nebuďme slepí k tomu, co se kolem nás děje!!! . . #zastaviljsem #1z10 . . #hair #hairstyle #photo #photooftheday #beauty #beautiful #singer #czech #ruzovyVlasy #smile #new
veronikastyblova
#zastaviljsem ...je to asi osm let zpátky. Jeli jsme s bráchou na chalupu. Bylo už příšeří, ale rozhodně nebyla taková tma, abychom si nevšimli auta (na střeše) v příkopu. Okamžitě jsme zastavili. V autě byl zaklíněný pán, kouskem těla byl venku, jak se z auta snažil dostat. Byl už - kromě šoku a ztráty krve - i značně promrzlý, ale komunikoval. Okamžitě jsem volala záchranku a Adam (brácha) komunikoval s pánem, kterému se nedělalo dobře a stále se chtěl dostat ven...během telefonu se záchrankou sleduju, jak brácha duchapřítomně pána vytáhl z auta. Pokládám telefon, podávám Adamovi něco, čím jsme zaškrtili obrovskou ránu na noze, ze které stříkala krev..... v tu dobu nám ten pán říká “ležím tady už minimálně hodinu, projelo hodně aut, jste první, kdo zastavil...” ......................Ať už se na danou problematiku upozorňuje jakýmkoli způsobem, ať se vám/nám to líbí nebo ne... je to teď jedno. Nesuďme a spíš se chovejme tak, aby bylo samozřejmostí, že kdo přijede k doprvní nehodě ZASTAVÍ!!!!!!! Bráchovi bylo v tu dobu 16 let...a i když pro nás byla a je samozřejmost zastavit a pomoc, pro mě byl a je brácha hrdina. @gemrotadam #zastaviljsem #1z10
michaelagemrotova
#1/10 #zastaviljsem ve 3:30 ráno cesta do prace. #zastaviljsem a pomohl buď #1/10 #1z10
torrix_x_x
Tuhle Nutellu jsem dostala asi před půl rokem darem a dnes byla nutnost ji otevřít, vzhledem k tomu, že alkohol nepiju. Ono když v šest ráno najdete cyklistu v louži krve a v polobezvědomí, není to nejlepší start dne... Já jen doufám, že se mi podaří ty obrazy vyhnat z hlavy a aspoň na chvíli v noci usnout. A víte co je hrozný? Kolik aut a cyklistů kolem mě a ležícího zraněného projelo, než někdo zastavil a aspoň se zeptal, zda nepotřebuju pomoct. Uvědomte si, že tohle se může kdykoliv stát komukoliv z vás. A předpokládám, že byste chtěli, aby vám taky někdo pomohl nebo aspoň zavolal sanitku... Doufám, ze vy jste měli lepší den a že kurzy první pomoci už nebudu nikdy potřebovat... #nutella #kdyzmusistakmusis #badday #zastaviljsem #1z10
blueberrypinkblog
Měla jsem tenhle hezký barevný příspěvek rozepsaný za jízdy jako spolujezdec a pak se to zase semlelo. Dupnutí na brzdu, vylítla jsem z auta jako střela, popadla lékárničku a telefon a běžela za bezvládně ležící cyklistikou. Nejdřív policie, pak vrtulník a nakonec sanitka. Jestli si pamatujete můj nedávný post, tak dnes je to přesně tři měsíce, kdy jsem sbírala cyklistu ve Vysokém Mýtě v obdobném stavu... Tvrdý alkohol zásadně nepiju, ale dneska si asi dám. Paní na zdraví. A prosím vás - noste sakra tu helmu! Všichni v ní vypadáme jako idioti a fakt nikomu nesluší, ale může vám zachránit život. . . . . . #cerstva #zelenina #doma #vypestovana ted fakt nikoho nezajímá... #zastaviljsem #1z10
blueberrypinkblog
1/10... Máme tu velký téma a já k tomu chci něco říct. Ať si každej myslíte o věci @kazma_kazmitch vs @leosmares cokoliv, nikdo nemůže popřít tvrzení, že "pokud tato věc pomůže zachránit jeden lidskej život, mělo to velkej smysl." Nám tenkrát v červenci 2016 zastavilo první auto, co jelo kolem a to dokonce, i když jsme v tom lese nebyli vůbec vidět. Mohlo to dopadnout daleko hůř... Jezděte opatrně a buďte ohleduplní k tomu, co se děje kolem vás. Jednou to můžete být vy, kdo bude potřebovat pomoc. . . . . . . . . . . #czech #zastaviljsem #kazma #kazmakazmitch #1z10 @1z10.cz #accident
aneta_puteani
Zastavila jsem u dopravní nehody, kde srazili autem cyklistu. Byla jsem jediná, kdo z rušné křižovatky zastavil a šel hned pomoci a taky zůstal až do příjezdu sanitky a policie. #ZASTAVILJSEM #1z10 #1/10
chantal_elexova
#zastaviljsem #1z10 #jen1z10zastavi Jedné v noci mě dojelo auto. Řidič evidentně spěchal, blížili jsme se ke kritickému úseku, on chtěl jet předemně, tak jsem ho pustil. Za pár vteřin jeho auto sjelo do příkopu, narazilo, vzneslo se do vzduchu, kde udělalo otočku podél své osy a spadlo do příkopu, kde zůstalo zaklíněné o strom. Zastavil jsem a utíkal k autu. Všichni byli naštěstí při vědomí, ale nemohli ven. Volal jsem 112 a vytahoval první slečnu pátými dveřmi. Měla otřes mozku, posadil jsem ji do mého auta a snažil se vytáhnout ostatní. Nepřipoutané slečny na zadním sedadle byly zaklíněné a stěžovaly si na bolest páteře. Zkoušel jsem vytáhnout alespoň řidiče a spolujezdkyni, ale dveře byly zaklíněné o strom. Ostatní auta projížděly (proč!?) a já se snažil otevřít ty dveře. Až když zastavil další člověk, tak mi je pomohl otevřít a ty dva vytáhnout. Mezitím nějaký idiot začal vytahovat zaklíněné holky vzadu, což jsem mu zatrhl a i operátorka 112 to zakázala, protože bylo podezření na poškození páteře. Po nekonečných minutách, kdy holky upadaly do šoku, dorazili hasiči a začali je vytahovat. Vylomili sedačky a vytáhli je kufrem. Přijely první 2 sanitky, které jely do fakultní nemocnice v Porubě. Dvě slečny a řidič se mnou čekaly v autě na další sanitky. Slečna s otřesem mozku nevěděla kde je a co se stalo, každou chvíli měla výpadek paměti. Snažil jsem se jí uklidnit, ale byla v šoku. Odvezli je do nemocnice. Volal jsem spolujezdkyni, která mi řekla, že u mě mají věci. Jel jsem do Havířovské nemocnice. Když jsem přijel, zrovna odváželi slečnu s otřesem na JIP. Řidiče, si tam taky nechali. Se spolujezdkyní a jejími rodiči jsme jeli do Poruby zeptat se co je s těmi dvěmi. Nakonec “jen” naražená páteř a otřes mozku. Při tom, jak nehoda vypadala, měli obrovské štěstí. Uvědomil jsem si, jak je život křehký. Naštěstí jsem nemusel nikoho oživovat, ale považuji za důležité si v této oblasti doplnit vzdělání a případně být tou nejlepší oporou před příjezdem záchranářů. Přátelé, dávejte na sebe prosím pozor. A POUŽÍVEJTE TY PÁSY I VZADU!! #jsem1z10 #bezpecnezavolantem
kohut.m
Normální pracovní ráno 7.25...U nehody jsem byl jako první... s mobilem na uchu jsem se snažil otevřít dveře zaklíněnému řidiči...Tou cestou jezdím od malička a dalo velkou práci popsat záchranářům, kde se nehoda stala... a co se vlastně děje...nakonec jsem to dal 🙏🏻 #ZASTAVILJSEM @kazma_kazmitch
daniel_cerny_
Je tomu přibližně rok..... dva mladí blázni nás chtěli předjet těsně před Vrchlabím. Jeden to nezvládl, přeletěl svodidla a zlomil strom o průměru 30cm... auto dopadlo jak vidíte... začalo tenkrát hořet, naštěstí byl poblíž potok a oheň se nám podařilo uhasit... byla to moje první zkušenost s asistencí u dopravní nehody a hned taková. Dodnes nevíme jak řidič a spolujezdec dopadli... každopádně v ten moment má člověk takový adrenalin, že se celý klepe a dělá vše co jen jde, aby se podařilo kluky zachránit, i když při předjíždění ohrozili i nás samotné. Pocit, kdy vám hasiči děkuji je k nezaplacení. Věřím, že to tenkrát k něčemu bylo a všichni ve zdraví přežili. #zastaviljsem
fandasrb
K této výzvě od @kazma_kazmitch se rád přidám... Konečně je tady něco, o čem se mluví a co má smysl. Jezdím hodně a nikdy nevím, kdy se co může stát. Takže představa, že z deseti lidi zastaví jenom jeden, mě děsí.. Samozřejmě i tak budu v ten moment za toho jednoho hrozně rád.. 3 roky zpátky... Brzo ráno - cesta z hraní domů, kdy se přímo přede mnou stala nehoda na křižovatce. Ani vteřinu jsem neváhal a #zastaviljsem A takto by se měl zachovat každý,protoze nikdy nevíte, kdy v této situaci budete taky... Takže ať kauza s @leosmares ( Leoši tleskám za tvoji reakci👍👏 ) a Ferrari byla jak byla, tak se Kazmovi povedlo udělat osvětu, jaká tady ještě nebyla a za to tleskám... 👏👏👏 ! A samozřejmě bych chtěl vyzdvihnout práci všech složek #izs který k nehodám jezdí dnes a denně ! www.1z10.cz #zastaviljsem #1z10 #kazma #kazmakazmitch #onemanshow #ferrarinadobrouvec #leosmares #osveta #dopravninehoda #car #pomoc #jedenzdeseti #dikyleosi #zastavunehody #nerikejmikamile
vbaranec
#zastaviljsem Celkem 3x jsem zachranoval zivot naprimo, jen ja a uprimne to uz nikdy nechci opakovat protoze si to clovek pamatuje na cely zivot .. cas se ti zastaví, sec trva snad hodinu, lide na tebe koukaj ja v zoo... 1. to bylo pri dopravni nehode kdy auto hrube pres 130km/h dostalo smyk a celne trefilo strom a roztristilo se snad na tis kousku.. v poli jsem nemohl najit ridice s pak ho nasel a to uz jsem volal na 155 a vse resil spolu s nemocnici po tel..ridic prezil bez trvalych nasledku .. jeho pritelkyni mi pak podekovala ze jsem ji zachranil chlapa.. 2. prijizdim ke stojici kolone aut na kole , objizdim ji po leve strane vidim leziciho motorkare a druhej pobiha kolem, slizam, volam155, ridim se pokyny, jeho kamarad ujizdi , jak jsem snim zatrasl tak se probral- dodnes si pamatuji jeho pomnenkove modre oci a ten strach ktery jsem mel nez jsem zvedl jeho plexi.. zlomena noha a dal nivim, sanitka a sbohem..fotka je z toho 3. pesi tura v Tatrach, starsi pani 75let bezvedomi v nepristupnem terenu, vrtulnik, atd.. jak jsem sni “prastil”na bok tak se probrala, sice byla cela pocurana ale ten jeji prosebni vyraz at tam zustanu a pumuzu ji nikdy nezapomenu ... Vite, nikdy nevite komu a kdy budete davat prvni pomoc a chvili se budete muset spolehnout na sebe sama tak budte pripraveni ;).....
brain_in_training
Nikomu nepřeji takový zážitek.Když mi bylo 15 let, šla jsem že školy jako každý normální den. Procházím ulicí kde bydlím a zrovna v tu chvíli jelo auto takovou rychlostí, že sejmulo motorkáře co jel hned vedle. Ten řidič vůbec nevylezl z auta a kdyz viděl že jdu za tím motorkářem a vytahuji telefon, rychle odjel. Ani kolem jdoucí nenapadlo zastavit. Měla jsem sice strach ale musela jsem pomoci nemohla jsem ho tam jen tak nechat. Takže jenom bych chtěla podotknout i když nejedete v autě ale i kdyby jste byli na kole pěšky na motorce pomozte když vidíte, že ten člověk potřebuje pomoct. To samé si přeji já kdyby se něco stalo mě. Nebuďte lhostejní. @onemanshowfoundation @omsproductionstudio #1z10 #zastaviljsem #cizized
sabina.kabelacova
#Zastaviljsem i já tu neblahou zkušenost s dopravní nehodou mám. Ale co mně zarazilo bylo když mi záchranáři děkovali, že jsem vůbec zastavil a pomohl! Lidi tohle je samozřejmost a i když nemusíte být kdoví jaký odborník na první pomoc tak jen to, že zavoláte pomoc může zachránit život!! Tak až se bude dělat znovu ten výzkum kolik lidí zastaví ať to není 1 z 10, ale 10 z 10!
ruzamkenad
Už je to více než tři roky kdy jsme s kamarádem zažili tuto vcelku vážnou dopravní nehodu, srážku s motorkářem. V průběhu první pomoci kamarád volal záchranku zatímco já se snažil motorkáři v bezvědomí pomoci, mával jsem na osádku přijíždějícího auta aby mi šli pomoct, ani nevystoupili z auta, jen koukali a pak jeli dál. Obrovský dík v tomhle příběhu patří kamarádům Bobovi a Pavlovi, kteří jeli před námi a když nás za sebou neviděli, vrátili se a pomohli, stejně jako neznámá paní, zdravotní sestra co jela kolem. Díky za ty, kterým to není lhostejné. I proto rád upozorním na tento projekt. www.1z10.cz #zastaviljsem
faldicek
Nikdy sem tu o tom nechtěl psát, ale tohle se Kazmovi opravdu povedlo. Ve čtvrtek to bude přesně týden, co sem ještě s jedním neznámým pánem zastavil u dopravní nehody, kde se pánovi za jízdy zastavilo srdce. Celou dobu do příjezdu sanitky jsme pánovi dávali první pomoc i když vypadalo, že už to nemá ani smysl, význam, prostě nic. Ale my se nevzdávali celých 10 minut. A odměna? V pondělí volal pán co měl nehodu, že děkuje za svůj život, který jsme mu zachránili. Je to ta největší odměna, kterou můžete slyšet. 👍 Tím bych vás, stejně jako Kazma a Leoš chtěl poprosit, když uvidíte že někdo tu pomoc potřebuje, zastav a udělej tak. Protože jednou můžeš tu pomoc právě potřebovat ty. Super díl. 👍👍👍👍 #ZASTAVILJSEM #kazma #OMS
kropacektomas
​​1/10 ​​Pozor, těžký obsah: Tak jako je důležitý se v životě někdy zastavit a třeba se díky tomu zachránit od věcí, kterých bychom litovali po zbytek života, tak vidím jako povinnost zastavit u dopravní nehody. Když jsem byl o hodně menší, jeli jsme pozdě večer s rodiči v autě a dálnici se rozhodly přebíhat 2 mladý holky, který spěchaly na diskotéku. Bohužel jedna náraz auta, co nás předjíždělo, nepřežila. Ta druhá, snad taky díky chladný hlavě mýho táty, rychlosti našeho zastavení u kraje a odtažením holky z nebezpečí, ten večer přežila. Myslete si co chcete o Kazmovi, Leošovi a o tom, jak to celý bylo.. Pro mě je hlavní jedna věc a v tý se názorem shoduju s přítelem @pavelbrucek , co na tom projektu spolupracoval a nechal mě do toho nakouknout. Říká: “Pokud tato věc pomůže zachránit jeden lidskej život, mělo to vše velký smysl. Elementární slušnost, empatie a ohleduplnost by vždy měla býti silnější než hejt, ignorance a sobectví..” Koukněte na web ww.1z10.cz a buďte na sebe opatrný a hodný. #zastaviljsem #zamysleljsemse #napsaljsemto
vaclavroucek
1/10: Kamile @kazma_kazmitch já jsem věděl že máš za lubem kvalitní projekt, ale že až takový, to mě fakt překvapilo! Plně podporuji projekt @1z10.cz , protože u nehody by měl zastavit každý, je to morální a lidská povinnost! Kazmo, jen tak dál! A ty @leosmares jsi taky frajer! Dobrá práce obou dvou! #zastaviljsem #1z10 #kazma #onemanshow
kuba_zije
🚘🌞#lovedriving #1z10 #zastaviljsem Pomahejte, ono se vám to vrátí. Preju slunickovej den.
jensovska_a
Červenec 2012, cesta pro tátovo nové auto, mezi městy dojizdime citroena který stojí v krajnici, má vysypane okno a paní kolem něho běhá s bílý trikem od krve. Po zastavení si pamatuju ze sem běžel k paní a paní na mě křičí ze má pod autem cyklistu.. 20 vteřin po nás zastavilo druhé auto z něho vystoupila slečna, která se představila jako zdravotní sestra, o pana se starala ona, my jsme uklidnovali paní co řídila, později nám řekla ze sraženy pan je její manžel.. sanitka přijela po 4 minutách co jsme byli na místě. 4 nejdelsi minuty v mem životě. Pozdeji jsme volali do nemocnice ohledně informace a dozvěděli jsme se ze pan to přežil, nebuďte lhostejný. #zastaviljsem #dikykazmo
mart1kuk
Na prstech jediný ruky.. Bych spočítal ty.. Kteří se mnou souhlasili.. Když jsem tvrdil.. Že tímhle Kazma nekončí.. Skvělá kampaň.. Jen tak dál @kazma_kazmitch Jsem 1/10.. #zastaviljsem Zastav příště taky!
tomku_
#zastaviljsem Týden zpátky jsem zastavil. Okolo mě projíždějící auto na které jsem maval už ne... Tma, auto mezi svodidlem a stromem,uvnitř zaklíněny kluk. Obdivuji hasiče a doktory s jakým klidem a profesionalitou ho z toho auta půl hodiny dostávali... jsou to frajeři a patří jim obdiv.
motjiri
#zastaviljsem Léta za volantem zastavila mne vícekrát u různě vážných bouraček. Je to dva roky, co se role obrátila... Díky.
nufaci.d
Když mi bylo 14 let, jela jsem já, mé 2 mladší sestry a mamka z nákupu. Byla zima, sníh a náledí. Silný vítr nás sfouknul po náledí do svodidel a my skončily skutálené v poli. Tenkrát u nás zastavil žlutý Renault Kangoo. Pán nám pomohl ven a po příjezdu policie mě a ségry naložil a odvezl k babičce. Máma zůstala na místě nehody a čekala na strejdu, který pro ni jel. Když pak v jeho autě čekali, až policie dokončí svou práci, střelil to do nich další řidič, který stejně jako my, neustál náraz bočního větru. Zadní sedačky to nalisovalo dopředu. Na těch sedačkách jsme mohly sedět my. Velké díky řidiči žlutého Kangoo <3 #zastaviljsem #diky #1/10 #ziji
missmars_cz
#zastaviljsem #1z10 U dopravní nehody jsem zastavila 15.5.2016. Jela jsem svou sestřenici odvézt domů. Kousek za mnou jel tmavě modrý FIAT. Když jsem se v jedné chvíli koukla do zpětného zrcátka, uviděla jsem, že auto zničehonic přejelo do protisměru a narazilo do betonové zastávky, ze ktere byl najednou jen oblak prachu.. Chvíli jsem měla pocit, že koukám ve zpětném zrcátku na film. To, co jsem teď viděla, pro mě bylo jen těžce uvěřitelné.. Bez váhání jsem zastavila, v rychlosti vysvětlila sestřenici co jsem viděla a otáčela se k místu nehody. Vystoupila jsem a poprosila sestřenici aby zavolala záchranku a policii. Běžela k autu a při otevření dveří jsem zjistila, že v něm sedí opilá řidička, která na sobě neměla ani škrábanec. Auto bylo bez celé přední kapoty a zastávka srovnaná se zemí. Po chvíli na místo dorazila policie. Naštěstí se řidičce nic nestalo, i když za tu hloupost, kterou udělala, by si nějaký škrábanec zasloužila. Nadiktovala jsem své údaje policii pro případné upřesnění informací a šla zpět do auta. Až během následující asi hodiny mi postupně docházelo, jaké různé scénáře mohla tato situace mít. Musím říct, že jsem na sebe byla a jsem pyšná za to, že jsem neváhala ani vteřinu a okamžitě k místu nehody běžela a nepřemýšlela nad tím, s čím se možná budu muset potýkat..
terez_lucakova
Kazmo, palec nahoru, udělals dobrou věc 👍#zastaviljsem #1z10 #zastavujipokazde #mamtotaktrochuvpovolani #kazma_kazmitch
peepcz
I já mám zkušenost s autonehodou. Nikomu ten zážitek nepřeju a jsem ráda, že na silnici můžeme potkat takové, kteří pomůžou. I když je to jen #1z10 👌🏻. #ZASTAVILJSEM
kathamr
Pro jednoho to je ztráta pár minut, ale pro druhého to může znamenat šanci na život. Sám jsem před 5 lety zažil ten pocit, když jedete do práce a vidíte na silnici auto převrácené na střechu. Pocity, které se ve vás melou jsou nepopsatelné zejména, když na místě řidiče vidíte člověka, co nemůže ven. Neváhal jsem ani vteřinu a pomohl. Za pomoc jsem byl vděčný i když jsem sám zažil dopravní nehodu z pozice spolujezdce a lidé projíždějící kolem zastavili a pomohli! Tohle z nás dělá lidi. Tímto chci podpořit jak @leosmares tak @kazma_kazmitch za influence a kampaň! #zastaviljsem
hlozis
Zastavují vždy když vidím někoho v nouzi byť je to jen píchlé kolo. Nikdy nevím kdy budu potřebovat pomoci já. Vedu svého syna aby nebyl lhostejný. #zastaviljsem
camelie.eleonora
Někteří ví, někteří ne - měla jsem loni nehodu. To zdemolované auto vpravo bylo naše. Ten den jsme nehodu měly tři - tři holky, každá odjinud a já jediná přežila. Nás zachránil typ auta, jinak by to asi dopadlo stejně. U nás v rodině a vůbec kolem mě se množí smrťáky. Řeknu tady dva příběhy. První se odehrál v emigraci mého strejdy. Strejda Martin se vracel z práce v noci domů a boural. Boural a protože to bylo v noci, nikdo nezastavil. Možná, že kdyby zastavil, tak tady dnes ještě je. Nikdy jsem ho nepoznala, stejně jako oba svoje dědečky, kteří také zemřeli na následky autonehody. Druhý příběh je mladší, odehrál se pár let dozadu. Moje máma mi před koncertem volá:"Kuba měl nehodu, leží na ARU, možná nepřežije". Kubovi, jednomu z mých nejbližších přátel, zastavila paní, která mu držela hlavu a byla s ním, než přijela sanitka. Už se s ní nebyli schopni spojit, ale tohle si oba dva budou pamatovat navždy, protože Kuba to přežil. Já vím, je jednoduché řict "zastav". Pro některé, co bourají, budete to poslední, co uvidí, když zastavíte. Ti poslední, se kterými budou mluvit. Střet s bolestí, zraněním a smrtí, na to vás nepřipraví nikdo. Ale neuhýbejte. Nebuďte lhostejní. Aby jednoho dne, až na to přijde, budete moci říct #zastaviljsem 1/10 #1z10
tereziekoval
Stáli jsme s @missmars_cz na červené ve městě. Na chodníku upadl starý pán o berlích. Švihli jsme to za roh na blikačky a běželi pánovi na pomoc. Jako jediní. Naštěstí to nebylo nic vážného a bydlel za rohem, doprovodili jsme ho. - - - V Polsku jsme s @jakubdeml.cz uprostřed noci potkali roztříštěné auto na dálnici. Bez váhání jsme zastavili a běželi pomoct. Naštěstí všichni pasažéři již byli z vozu venku a kupodivu bez vážných zranění. Pomoc už volali řidiči, kteří u nich zastavili před námi. #zastaviljsem #1z10
navabaca
Táta je velitel zásahu u hasičů. Když jedou k výjezdu, tak životy lidí závisí hlavně na jeho rozhodnutí. Myslím si, že by si každý měl poslechnout pár příběhů o dopravních nehodách a jaké to kolikrát je u nich být, aby si uvědomil, že se to může stát i jemu. Jen díky němu vím, že #ZASTAVIM #ZASTAVILJSEM a jsem #1z10 🤞💜 www.1z10.cz
vizte
Nedávno jsem byl svědkem dopravní nehody a uvědomil jsem si, jaký mám mezery v první pomoci. Člověk si myslí, že všechno ví, ale v šoku začne pochybovat. Podporuji myšlenku 1/10. Vyspělá společnost není lhostejná.  Checkni www.1z10.cz a zopakuj si jak můžeš pomoci při nehodě. #ZASTAVILJSEM
lukas_chromek
Když mi bylo asi 10,zažil jsem bouračku u který naši zastavili a běželi zraněnejm v autě na pomoc. Všechno dobře dopadlo. Do dneška to mám v živý paměti a i když jsem od tý doby nic podobnýho nezažil,vim že bych neváhal a pomoh stejně tak,jako tenkrát moji rodiče.A kdybych se v budoucnu přimotal k bouračce,s klidnym svědomym si řeknu #zastaviljsem Podporujme správný věci,jsme tady jen na chvíli🙏#1z10
dvorakda
Kazdy ma sanci ZASTAVIT a pomoci! I ja jsem to udelala! Jsem #1z10 😊! #zastaviljsem
ruran
#ZASTAVILJSEM #1z10
marcell_music
Podpořte dobrou věc - stejně jako já 1/10 ❤️. #ZASTAVILJSEM
jungrovam